O shqiptar a jeni në mend, qysh morre keni ndërtu mbi 800 xhami e asnjë teatër o bibliotekë

O shqiptar a jeni në mend, qysh morre keni ndërtu mbi 800 xhami e asnjë teatër o bibliotekë

O shqiptar a jeni në mend, qysh morre keni ndërtuan mbi 800 xhami e asnjë teatër o bibliotekë “Në Dardani dhe në Shqipëri janë ndërtuar 800-1000 xhami vehbabiste, snalafiste, di anetiste, të d reqit e të birit, por nuk e ndë rtuan asnjë teatër apo sa llë kon certesh”. Vetëm në xhaminë e Edi Ramës, në qendër të Tiranës, ndërtuar nga Erdogani e Dianeti, janë shpenzuar, ose janë shpërdoruar 40 milion euro. L


Leave a Reply

Your email address will not be published.